Bezpieczeństwo

Usługi wysokościowe wykonujemy w takich miastach jak np.:

 • Warszawa
 • Tarczyn
 • Płock
 • Piaseczno
 • Siedlce
 • Radom

Stawiamy nacisk na bezpieczne wykonywanie usług wysokościowych przez naszych ludzi.
Czynimy to dzięki:

 • Stałemu statement of purpose writing services podnoszeniu kwalifikacji poprzez szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne.
 • Odpowiedniemu przeszkoleniu pracowników z zakresu dostępu linowego i budowlanego w pracach wysokościowych.
 • Posiadaniu przez całą naszą kadrę wszystkich niezbędnych w kontekście prawa pracy, uprawnień, kursów, instruktarzy stanowiskowych diplomarbeit agentur i badań lekarskich.
 • Prawidłowe wygrodzenie i oznakowanie miejsca przeprowadzanych prac.
 • Stosowanie przez naszych pracowników sprzętu ochrony indywidualnej chroniącego przed upadkiem z wysokości spełniającego najbardziej wymagające
  normy EN i posiadającego odpowiednie atesty
  i certyfikaty.